آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

25 مشترک
در ویدیو های آموزش زبان انگلیسی یاد بگیرید که چگونه با بی بی سی انگلیسی صحبت کنید. هر روز یک فیلم جدید داریم که به شما در یادگیری زبان انگلیسی کمک می کند. ما همچنین فیلم های "اضافی" معمولی را در طول هفته تولید می کنیم.