کارتون بلیپی

کارتون بلیپی

34 مشترک
در کانال کارتون بلیپی فیلم های آموزش FUN برای کودکان! کودکان و نوجوانان با قافیه های مهد کودک Blippi ، آهنگ های آموزشی ، و فیلم های آموزشی ، رنگ ها را یاد می گیرند ، اشکال را یاد می گیرند ، اعداد را یاد می گیرند ، حروف ، الفبای ، abc و موارد دیگر را یاد می گیرند! Blippi با چیزهایی که کودکان مانند Backhoes ، تراکتور ، هواپیما ، قطار ، حیوانات ، قایق ها ، اسب شاخدار ، تجهیزات ساختمانی ، Firetrucks ، اسبها را دوست دارند ، پیوند می زند و لیست ادامه می یابد! گنجاندن کارتون و انیمیشن با فیلم های زندگی واقعی!