مجموعه موزیکال بونس پاترول

مجموعه موزیکال بونس پاترول

18 مشترک
آهنگ های بچه گانه و قافیه های مهد کودک برای بچه ها با حرکت ، رنگ ها ، اعداد ، الفبای ، حیوانات و موارد دیگر بیاموزید ،و همراه ما بخوانید! ما دوست داریم در لباس های احمقانه خودمان با رقص ، آواز خواندن و سرگرمی کودکان در سن مهد کودک انها را سرگرم کنیم. ب ما اهل ملبورن استرالیا هستیم. شانون جونز خالق پشت Bounce Patrol است.