کاردستی با کارتون ساده

کاردستی با کارتون ساده

6 مشترک
در کانال کاردستی با کارتون ما عاشق چیزهای کوچک، خانه مینیاتوری و وسایل کوچک هستیم. و ما می خواهیم اشتیاق خود را با همه مردم جهان به اشتراک بگذاریم! بنابراین من این کانال را ایجاد کردم و چیزهای بامزه ای از مقوا و لوازم روزانه ساختم، آنها را بازیافت کردم و برخی چیزها را از اقلام دور ریخته شده نیز مقوا درست کردم. من می‌خواهم داستان‌هایم را به اشتراک بگذارم، می‌خواهم چیزی زیبا برای دنیا ایجاد کنم و با ویدیوهایم به شما وقت استراحت بدهم.