کارتون خرس های مهربون

کارتون خرس های مهربون

1 مشترک
خرس‌های مهربون مجموعه‌ای از خرس‌های کوچک دوست‌داشتنی با ماموریت بسیار ویژه‌ای هستند: هر یک از خرس‌های مراقبت احساسات انسانی را به تصویر می‌کشند و بیان می‌کنند. در دنیای پیچیده ارتباطات انسانی و بیان عاطفی، خرس‌های مراقبت به مردم کمک می‌کنند تا احساسات خود را با افراد دیگر به اشتراک بگذارند.