کارتون چارلی چاپلین

کارتون چارلی چاپلین

9 مشترک
به کانال کارتون چارلی چاپلین خوش آمدید! مجموعه تلویزیونی انیمیشن با الهام از چارلی چاپلین معروف و بی نظیر! زندگی روزمره که از نگاه چارلی چاپلین دیده می شود هرگز کسل کننده نخواهد بود! هر واقعه کوچک پیش پا افتاده ای به شادمانی تقسیم کننده طرف تبدیل می شود.