کارتون جیکوچان

کارتون جیکوچان

16 مشترک
در کانال کارتون جیکوچان ،جیکوچان در جزیره ای به نام Rocky Perch ، سرزمینی مملو از آشوب پرندگان ... تعداد زیادی پرنده برگزار می شود. به سرویس امنیتی شماره یک در Rocky Perch خوش آمدید. چاک ، که این شرکت را با دو دوستش ، فلیک و وینگ اداره می کند. آنها در هنگام سفر در جزیره ، امنیت سبك كونگ فو را برای شهروندان راكی پرچ و اشیاء با ارزش آنها تأمین می كنند. چاک همچنین یک طلسم بسیار خاص را به شکل تخم مرغ طلایی به ارث برد ، جسمی که قدرت های شگفت انگیز را به هر کس که از آن برخوردار باشد می بخشد.