6
کمدی کلاسیک

در کانال ویدیو های کمدی کلاسیک میتوانید ویدیو های کوتاه و چند دقیقه ای از صحنه های خنده دار کمدی را تماشا کنید.

کارتون مستربین با داستان " اسکیت بازی مستربین "