ترفند کاردستی با خاک رس

ترفند کاردستی با خاک رس

4 مشترک
در کانال ترفند کاردستی با خاک رس من یک مجسمه ساز حرفه ای سفالی هستم و مشتاق ساختن شخصیت ها هستم. من تمام تلاشم را می کنم تا تمام جزئیات هر فیگور را دوباره خلق کنم. امیدوارم از مطالب من لذت ببرید و لطفاً با عضویت در کانال من و حمایت از من عشق خود را نشان دهید!