آموزش حرکات یوگا برای کودکان

آموزش حرکات یوگا برای کودکان

26 مشترک
یوگا ، ذهن آگاهی و آرامش برای بچه ها. ماجراهای تعاملی که باعث ایجاد قدرت ، تعادل و اعتماد به نفس می شوند - و بچه ها را به سرعت در یوگا و ذهن آگاهی قرار دهید! در کانال آموزش یوگا به کودکان می توانید در خانه به کودکان خود حرکات را آموزش دهید و آن ها را در خانه سرگرم کنید.