4
کاردستی برای کودکان
بچه ها وقتی که درس با ترکیبی از سرگرمی و یادگیری است بهترین یاد می گیرند. فعالیت های رایگان انگلیسی موجود در اینجا بسیار جالب و هیجان انگیز است ، و به بچه ها قواعد و مفاهیم مهم را در این دوره آموزش می دهیم. ما فعالیت هایی را برای بچه ها در مقاطع مختلف داریم.

آموزش گام به گام کاردستی برای کودکان - نحوه کشیدن کلاغ سیاه