تریلر بازی های جدید دنیا

تریلر بازی های جدید دنیا

29 مشترک

دراین کانال، به روزترین انواع بازی ها و گیم های مربوط به گوشی های هوشمند و بازی های ویدیویی به همراه تریلر بازی ها، معرفی شده و آموزش داده می شود.همچنین نقد و بررسی فیلم های شینما جهان در این کانال گذاشته میشود که میتوانید توسط ویدیوهای این کانال، در جریان بازی های روز و فیلم های جدید باشید.