9
Daily Smartphone Gaming

دراین کانال، به روزترین انواع بازی ها و گیم های مربوط به گوشی های هوشمند، معرفی شده و اموزش داده می شود. توسط ویدیوهای این کانال، می توانید در جریان بازی های روز و ترند باشید و اموزش ببینید.

اموزش 10 مهارت در بازی mortal kombat 11 که باید بدانید