رقص کودکانه Danny Go

رقص کودکانه Danny Go

0 مشترک
رقص کودکانه Danny Go به همراه موسیقی! یادگیری رقصیدن ! خرس ها! 🤸🏻‍♂️🐻👨🏻‍🔬 آنچه در نمایش کودکان دنی گو خواهید یافت: + موسیقی جذابی که بچه ها و والدین آن را دوست خواهند داشت. + یادگیری در سطح مهد کودک (رنگ ها، اشکال، شمارش). + درس های بدون دستور کار در مورد دوستی، مهربانی و اخلاق اولیه. + آزمایش‌های علمی و ایده‌های فعالیت مناسب برای بچه‌ها. + کاوش در زندگی واقعی (مانند پناهگاه حیوانات، ایستگاه آتش نشانی، پارک ترامپولین)