16
اموزشی و  علمی

کانال اموزش شامل ویدیو ها و مستندهایی برای دادن اطلاعات بیشتر به مخاطبین در همه زمینه ها می باشد. شما می توانید برای بالابردن اطلاعات خود، ویدیو های این کانال را در نشرین دنبال نمایید.

کلیپی از مستند اینده سوریه در چند دقیقه