12
اموزشی و  علمی

کانال اموزش شامل ویدیو ها و مستندهایی برای دادن اطلاعات بیشتر به مخاطبین در همه زمینه ها می باشد. شما می توانید برای بالابردن اطلاعات خود، ویدیو های این کانال را در نشرین دنبال نمایید.

شناخت و اشنایی با شخصیت افراد introverts در چند دقیقه