کارتون انگلیش سینگ سینگ

کارتون انگلیش سینگ سینگ

0 مشترک
انگلیش سینگ سینگ کانالی است که در آن کودکان در سراسر جهان می توانند با شادی با زبان انگلیسی بازی کنند و انگلیسی یاد بگیرند. بچه ها می خواهند چیزها را شخصا ببینند، خودشان فکر کنند و با دنیاهای مختلف ملاقات کنند. این درخواست فعال و پویا از کودکان یک پدیده بسیار طبیعی است. سعی می کنیم محتوای سرگرم کننده و متنوعی متناسب با ویژگی های این کودکان تولید کنیم. ما ویدئوهایی را به اشکال مختلف مانند قافیه مهد کودک، دیالوگ، آهنگ، رپ، داستان، آواز و غیره ارائه می دهیم. اگر در کانال ما مشترک شوید و آن را به طور مداوم به فرزند خود نشان دهید، او با زبان انگلیسی آشنا می شود.