9
طراحان و کارافرینان

Entrepreneurs یا طراحان ، عنوان کانالی است که ویدیوهای مربوط به ایده سازی طراحی و دکوراسیون فضاهای مختلف را نشان می دهد همچنین نکات کلیدی برای کارافرینان و کسانی که قصد دارند، کسب و کار جدیدی راه اندازی کنند را نیز اموزش می دهد.

50 نمونه از نمای بیرونی خانه های بی نظیر و لوکس