1
طراحان و کارآفرینان
Entrepreneurs یا طراحان ، عنوان کانالی است که ویدیوهای مربوط به ایده سازی طراحی و دکوراسیون فضاهای مختلف را نشان می دهد همچنین نکات کلیدی برای کارآفرینان و کسانی که قصد دارند، کسب و کار جدیدی راه اندازی کنند را نیز آموزش می دهد.