فود اسمر

فود اسمر

1671 مشترک
در کانال چالش غذاخوری اسمر فود می توانید سرگرم شوید و از غذا ها لذت ببرید. امیدوارم اصوات غذایی ASMR من احساسات راضی کننده و آرامش بخشی برای شما ایجاد کنند!