کارتون فوتبال رباتی

کارتون فوتبال رباتی

14 مشترک
فوتبالیست‌های کوچک رباتی با پیروی از دستوراتی که کنترل‌کنندگانشان به آنها می‌دهند در مسابقات فوتبال رباتی بازی می‌کنند.