گیبی اسمر

گیبی اسمر

31 مشترک
نام من گیبی است - من به طور تصادفی ویدئوهای ASMR را تماشا می کنم از زمانی که متوجه شدم برخی از صداها و حرکات به من احساس آرامش می دهند. من مشاهده کردم که جامعه ASMR به چیزی باورنکردنی تبدیل می شود و تصمیم گرفتم که بخواهم وارد آن شوم و بخشی از آن باشم! ویدئوهای متنوعی را از من خواهید دید ، از نقش آفرینی ، آرایش ، کوسپلی ، شخصیت های اصلی! امیدوارم بسیار لذت ببرید.