10
گجت ها

در این بخش از سایت میتوانید با کانال معروف GiGadgets اشنا شوید و ویدیو های این کانال را در این بخش از سایت نشرین دنبال کنید در این کانال گجت هایی که تازه تولید می شوند را در قالب ویدیو رونمایی و معرفی می کنند.

ایا میتوانید این دستگاه ترجمه زبان جایگزین نیروی انسانی شود؟