3
کارتون گریزی
به کانال کارتون های گریزی و لیمینگ ها خوش آمدید! او به اندازه یک خرس بزرگ است ، مانند یک خرس ، باهوش و ... مانند یک خرس. طبیعتاً ، هیچ حیوان دیگری جرات نمی کند که "خرس" خود را به چالش بکشد. هر هفته یک فیلم با کیفیت جدید منتشر می شود.

کارتون گریزی این داستان - گیر کردن در حباب