15
غذاهای بین الملل

غذاهای بین الملل نام کانالیست که طرز تهیه انواع غذاهای دنیا با هر ذائقه و فرهنگ و سلیقه اموزش داده می شود.

طرز تهیه پلو با سبزیجات خوشمزه و ساده در چند دقیقه