7
مووی کلیپ
کانال Fandango MOVIECLIPS بزرگترین مجموعه کلیپ های فیلم دارای مجوز در وب است. ما طرفداران فیلم بسیار بزرگ هستیم. ما آنقدر فیلم ها را دوست داریم ، که تیم ژنوم ما صدها فیلم را پشت سر گذاشته است تا بهترین لحظه ها ، صحنه ها و خطوط معروف را از بین همه فیلم های مورد علاقه خود انتخاب کند. چه این یک اکشن ، کمدی ، درام ، وسترن ، فیلم ترسناک یا هر ژانر دیگری باشد ، Fandango MOVIECLIPS لحظات فراموش نشدنی را دارد که مدت ها بعد از ترک تئاتر با شما می ماند.

برشی از فیلم black christmas 2019 در یک نگاه