بچه های نینجا

بچه های نینجا

3 مشترک
کانال بچه های نینجا NINJA KIDZ یک کانال عالی خانواده پسند است. ما طرح‌های اکشن می‌سازیم، ماجراجویی داریم، چالش‌ها را انجام می‌دهیم و مهارت‌های نینجا را آموزش می‌دهیم. ویدیوهای ما پیام های ارزشمند شخصیت سازی و مهارت های زندگی قدرتمند را به اشتراک می گذارند. مهم نیست سن شما چقدر است، شما می توانید یک بچه نینجا باشید!