آموزش اوریگامی برای کودکان

آموزش اوریگامی برای کودکان

118 مشترک
آموزش اوریگامی توسط جو ناکشیما را میتوانید در این کانال دنبال کنید و از آموزش های آن به طور کامل در کلاس های خود استفاده کنید یا به کودکان خود آموزش دهید. یاد بگیرید چگونه از مدل های اوریگامی عالی استفاده کنید، از ساده تا پیچیده!