32
هنر نقاشی
هنر نقاشی، کانالی ویدیویی برای اموزش طراحی و نقاشی و در عین حال بسیار جذاب و سرگرم کننده می باشد و اثرهای هنری بسیار زیبایی را خلق می کند.

اموزش نقاشی و رنگ امیزی به کودکان با موضوع " طوطی در جنگل "