طراحی با مداد و نقاشی روی بوم

طراحی با مداد و نقاشی روی بوم

140 مشترک
هنر نقاشی، کانالی ویدیویی برای اموزش طراحی مداد ، نقاشی بوم در عین حال بسیار جذاب و سرگرم کننده می باشد و اثرهای هنری بسیار زیبایی را خلق می کند.