کارتون پپا پیگ

کارتون پپا پیگ

18 مشترک
پپا با مادر و بابا و برادر کوچکش جورج زندگی می کند. ماجراهای او سرگرم کننده است ، گاهی اوقات شامل چند اشک می شود ، اما همیشه با خوشحالی به پایان می رسد. به کانال رسمی کارتون پپا پیگ و خانه پپا در نشرین خوش آمدید! ما دنیایی از Peppa را با اپیزودها و تالیفاتی ایجاد کرده ایم تا حتی هوادارترین هواداران Peppa را راضی نگه داریم. لذت ببرید و اشتراک را فراموش نکنید!