کارتون پینگو گنجشکه

کارتون پینگو گنجشکه

5 مشترک
به کانال رسمی کارتون پینگو گنجشکه خوش آمدید! پرنده پینگو زیبا و پر از کنجکاوی است. پینگو نه با عصبانیت بلکه با اشتیاق ، گاهی خنده جهان را کاوش می کند. پینگو نمی تواند صحبت کند ، نمی تواند پرواز کند ، اما او توانایی خاصی دارد. پرنده پینگو از دنیای افسانه ای می آید ، او در درخت جهان متولد شد. او به زمین سفر می کند ، و با تمام اشتیاق و انرژی خود زمین ما را کاوش می کند. ماجراهای او اغلب به طرز بدی شکست می خورند. اما او تسلیم نمی شود، ادامه می دهد...پس برای چی منتظری؟ اکنون مشترک شوید و همه اعلان ها را فعال کنید!