کارتون گروه شب نقاب

کارتون گروه شب نقاب

47 مشترک
در این کانال می توانید کارتون گروه شب نقاب را دنبال کنید. روز به روز ، بچه های 6 ساله کانر ، آمایا و گرگ مانند همه به مدرسه می روند. اما وقتی در شهر چیزی بد پیش می آید ، این بچه های ویژه ، پر از کنجکاوی و احساس عدالت برای انجام ماموریت خود آماده می شوند - اما آنها باید منتظر بمانند تا شب پائیز بیایند که شهر در خواب باشد و آنها بتوانند شناسایی شوند. به جای رفتن به رختخواب مانند سایر کودکان ، وقتی قهرمانان ما لباس خواب خود را به دست می آورند ، آنها جادویی به سوپر قهرمانان تبدیل می شوند و ماسک های PJ می شوند.