2
برنامه کودک آلیس
این یک کانال جالب برای کودکان و خانواده ها است. فیلم های خوب کودکان مختلف را با آهنگ های کودک درست خواهیم کرد. آرایش و جادوی جالب برای بچه ها. بازی در عروسک ها و اسباب بازی ها. نظرات خود را از ما دریغ نکنید.

برنامه کودک آلیس این داستان - اولین روز مدرسه