10
علم و فناوری

کانال ویدئویی علم و فناوری منتشر کننده ویدئو هایی در زمینه تکنولوژی و دانش روز است و برای انسان های با ذهنی فعال و کنجکاو، جالب و جذاب می باشد.

معرفی اختراعاتی که باعث میشود فکر کنید که در سال 2050 زندگی میکنید!