کارتون توت فرنگی

کارتون توت فرنگی

20 مشترک
به کانال رسمی کارتون توت فرنگی خوش آمدید! توت فرنگی یک دختر توت صورتی با امکانات بزرگ است! او به همراه حیوانات اهلی وفادار خود یعنی توله سگ و کاستارد ، کافه خود را در شهر بری بتی اداره می کند!