کارتون توت فرنگی

کارتون توت فرنگی

2 مشترک
به کانال رسمی کارتون توت فرنگی خوش آمدید! توت فرنگی یک دختر توت صورتی با امکانات بزرگ است! او به همراه حیوانات اهلی وفادار خود یعنی توله سگ و کاستارد ، کافه خود را در شهر بری بتی اداره می کند!