تکنولوژی های جانبی

تکنولوژی های جانبی

19 مشترک

Tech Trinkets یا خرده فناوری ها کانالی ویدیویی است که شامل ویدیوهای نقد و بررسی و مقایسه محصولات موبایل و تلفن همراه است. ویدیوهای ان را می توانید از طریق نشرین دنبال نمایید.