10
تخت گاز

TopGear دارای کانالی رسمی در یوتیوب می باشد که ویدیو های تست، بررسی و مقایسه ماشین های مختلف از برند های خودرو دنیا در ان قرار داده می شود. این گروه معروف، شما را در جریان جزئیات مربوط به ماشین ها قرار می دهند. در نشرین می توانید تاپ گیر را راحت تر دنبال نمایید.

بررسی و مقایسه خودرو های سوزوکی ایگنیس و فیات پاندا