معرفی ماشین های topgear

معرفی ماشین های topgear

18 مشترک

topgear کانالی رسمی در یوتیوب می باشد که ویدیو های تست، بررسی و مقایسه ماشین های مختلف از برند های خودرو دنیا در ان قرار داده می شود. این گروه معروف، شما را در جریان جزئیات مربوط به ماشین ها قرار می دهند. در نشرین می توانید تاپ گیر را راحت تر دنبال نمایید.