کارتون خانواده گرگ

کارتون خانواده گرگ

6 مشترک
در کانال کارتون خانواده گرگ ولفو گرگ بامزه ای است که روی تپه ای در یک دهکده کوچک آمریکایی با والدین و خواهرش لوسی زندگی می کند. پاندو و کت بهترین دوستان ولفو هستند. Wolfoo دنیای اطراف خود را از طریق داستان های روزانه در مورد خانواده، دوستان، معلمان و همسایگان کاوش می کند. از طریق اشیاء مدرن دکتر کت. از طریق دوست قدرتمندی به نام بیگانه؛ و از طریق اشیاء انسانی. با هدف درگیر کردن کودکان 2 تا 8 ساله، هر قسمت دارای فعالیت‌های پرانرژی روزانه است و درس‌های مثبت زندگی اجتماعی را به شما می‌دهد.