اخبار جدید درباره کنفرانس مطبوعاتی ال جی در 8 دقیقه!