ویدئو های معرفی و نگاه اولیه به جدیدترین محصولات

بررسی ویدیویی Sphero Specdrums که رنگ ها را به موسیقی تبدیل میکند!