ویدئوهای مرتبط با خانه هوشمند

بررسی ویدیویی Sphero Specdrums که رنگ ها را به موسیقی تبدیل میکند!