کارتون باربی کاغذی این داستان - لباس فقیر خواهر

در ویدیو کارتون باربی کاغذی لباس فقیر خواهر و فرشتگان راپونزل را در چند دقیقه ببینید. این ویدیو را از دست ندهید و در آخر نظرات خود را با ما در میان بگذارید.