ترفند های باربی برای مو و ارایش صورت

تروم تروم 10/6میلیون بازدید

در این ویدیو میتوانید ترفند های مو و ارایش صورت برای باربی را در چند دقیقه ببینید. این ویدیو را از دست ندهید و از این ترفند ها برای عروسک های باربی خود استفاده کنید و لذت ببرید.