سرگرمی های کودکانه این داستان - بازی با رنگ ها

سرگرمی های کودکانه 164/0هزار بازدید

در این قسمت از سرگرمی های کودکانه الکس وانمود می کند که یک داستان سرگرم کننده درباره رنگ ها برای بچه ها بازی می کند. این ماجراجویی کودکان الکس را در جستجوی رنگ ها جستجو می کند تا بتواند رنگ ها را به جهان بازگرداند. او دور می زند و برای کودکان رنگ می آموزد.

2 ماه قبل کودکان

اولین نفر باشید!!!