کارتون بوبا با داستان - همه قسمت های پنیری

کارتون های کودکانه 12مبلیون بازدید

در کارتون بوبا او مانند یک بچه پنج ساله زیبا و کنجکاو است. او جهان را بدون خشم و عصبانیت ، فقط شادی و شگفتی کشف می کند. او صحبت نمی کند ، اگرچه برای بیان احساسات خود صداهایی ایجاد می کند .هیچ کس نمی داند که او از کجا آمده است ، اما او آشکارا 100 سال گذشته پیشرفت انسانی را از دست داده و با انرژی و اشتیاق بی حد و حصر مکان های مدرن را جستجو می کند. حرکات ناخوشایند او ، همراه با تمایل شدید به کسب اطلاعات بیشتر در مورد دنیای اطرافش ، اغلب نتایج خنده داری دارند! با این حال ، این کنجکاوی booba را برآورده نمی کند ، بنابراین ماجراهای او در مجموعه های بعدی ادامه خواهد یافت.

اولین نفر باشید!!!