کارتون بن تن با داستان " مبارزه بن و نایت"

کارتون بن تن 411/4هزار بازدید

در این قسمت از کارتون بن تن می بینید با یک ماشین زمان بیش از حد در چنگال خود و یک گروه فوق العاده بد در کنار او ، نزدیک به تسخیر تمام تاریخ است ، اما یک قهرمان خاص با یک تیم از 10 بیگانگان در کنار او برنامه های دیگری دارد.

اولین نفر باشید!!!