برنامه کودک آلیس این داستان - قوانین رفتاری در مدرسه

برنامه کودک آلیس 85/6هزار بازدید

در ویدیو برنامه کودک آلیس بسیاری از آنها نمی دانند چگونه در مدرسه به درستی رفتار کنند. آلیس و استیسی قوانین را نشان می دهند و رفتار خوبی را در مدرسه با دوستان آموزش می دهند.

2 ماه قبل کودکان

اولین نفر باشید!!!