کارتون تام و جری با داستان - پسر سر سخت

کارتون های کودکانه 12مبلیون بازدید

در این قسمت از کارتون تام و جری تام و بوچ ادعا می کنند که سخت ترین پسر هستند و در یک رقابت برای تحت تأثیر قرار دادن toodles با یکدیگر رقابت می کنند.

اولین نفر باشید!!!