بهترین گل های تیم یوونتوس در دسامبر 2020

باشگاه یوونتوس 52/1هزار بازدید

در پایان سال هرگز گل های برجسته کم نبوده است! همه گل های یوونتوس در ماه دسامبر 2020 را در این ویدیو تماشا کنید.

یک سال قبل ورزش فوتبال

اولین نفر باشید!!!