\

کارتون گریزی و موشهای قطبی با داستان - غیر قابل مقاومت

کارتون گریزی
کارتون گریزی
67 ویدیو
59K بازدید
3

در این قسمت از کارتون گریزی و موشهای قطبی می بینید گریزی یک ظرف حاوی معجون عشق پیدا می کند: کسانی که آن را می نوشند فوراً با اولین موجودی که می بینند عاشق می شوند. گریزی در حال حاضر خود را در مقابل خرسهایی که عاشقش است مقاومت ناپذیر می بیند ، اما این چیزی نیست که دست و پا چلفتی lemmings و caribou رودو آنها را در حال نوشیدن معجون جادویی به حساب آورد.

انتشار: 23/05/1399 10:41:00 ق.ظ
نوع ویدئو: زبان اصلی
مدت ویدیو: 00:07:03
منبع ویدئو: یوتیوب
loading ...