کلیپ اسلوموشن - صحنه آهسته داخل یک گرداب آینه مایع

225 نمایش

اسلوموشن

40هزار بازدید

در این کلیپ اسلوموشن گاو و دان گالیوم خود را دوباره ذوب کرده و در مخلوط کن چسبانده اند. آیا باعث ایجاد یک فیلم آرام روانگردان با انعکاس بی نهایت می شود یا از مخلوط کن خارج می شود و همه چیز را در اتاق ذوب می کند؟

یک سال قبل slow motion

اولین نفر باشید!!!