سرگرمی های کودکانه این داستان - تجربه علمی سفر وندی

سرگرمی های کودکانه 164/0هزار بازدید

در ویدیو سرگرمی های کودکانه وندی و اریک یک پروژه آزمایش علمی ساختند که می تواند در زمان سفر کند. آنها به یک ماجراجویی سرگرم کننده دایناسور می روند و سعی می کنند آن را به زمان خودش برگردانند. اریک و وندی ریاضی درب آزمایش علوم را درست می کنند و کار می کند!

6 روز قبل کودکان

اولین نفر باشید!!!